Bij ons vroeger aan de keukentafel leerde ik de ‘waarom’, ‘hoe kan het dat’ & ‘wat maakt dat’ vraag te stellen. Dit waren de vragen die mijn ouders dagelijks in hun rol van coach/psycholoog stelden en die mijn nieuwsgierig kenmerkende persoonlijkheid passen. Vanuit huis werd ik gestimuleerd in mijn ontwikkeling, het ontdekken van mijn talenten en gesteund in mijn niet altijd even overwogen keuzes.

In 2012 ging ik aan de slag binnen een corporate organisatie, in een omgeving waar mijn groei en ontwikkeling verder werd gestimuleerd. Parallel aan deze mooie jaren van competentieontwikkeling, was er ook een knagend gevoel van ontevredenheid, wat zorgde dat ik continu twijfelde. Soms was het een paar maanden oké en dan begon het weer, een zeurende stem die zei dat ik iets anders moest doen. Maar wát en wáarom? Ik wist het niet. Ik ben de trotse eigenaresse van een set unieke kernkwaliteiten, namelijk: verbindend, nieuwsgierig, sensitief en creatief, maar binnen mijn rol werd ik vooral aangesproken op mijn aangeleerd gedrag.

Zelf heb ik jarenlang ervaren hoe ingewikkeld de zoektocht naar werkgeluk is. Kenmerkend is mijn drive om geen genoegen te nemen met een baan die onvoldoende of niet meer voedt. Aan de slag te gaan met mijn eigen belemmeringen en na vallen ook weer op te staan.

Mijn missie is om organisaties, teams en medewerker te begeleiden in hun ontwikkeling, hun waarden en kwaliteiten inzichtelijk te maken, de betrokkenheid, output en het (werk)geluk te vergroten en van daaruit de bedrijfsresultaten te optimaliseren, wat zorgt voor een duurzame groei.

Als persoonlijk gecertificeerd coach (NOBCO en ICF) kan ik zowel 1:1 als met teams van managers en medewerkers werken.

Aandacht

Openheid

Group 192 (1)

Veerkracht

Bloei

© Copyright 2021 Inkijkje. All right reserved.