Het aanbod

Als je denkt, het loopt niet zo lekker in het team of met een van je medewerkers en dat kan anders. Of als je denkt, dit kan wel eens lastig worden, laten we preventief hulp inschakelen.

Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Misschien zijn er onenigheden of onduidelijkheden over doelstellingen of manieren van werken. Iedere medewerker is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Individuele en team coaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

Team coaching

Merk je dat een systeem in jouw team ontbreekt waardoor taken, doel en prioriteiten niet altijd helder zijn? Of wil je de samenwerking tussen jou en je collega’s soepeler laten verlopen zodat ieder teamlid meer plezier, effectiviteit en efficiëntie ervaart? Aan de hand van vragenlijsten maak ik de individuele en team kwaliteiten inzichtelijk, evenals de werkstijlen en ontwikkelingsgebieden. Met als doel de dynamiek en prestaties binnen je team te optimaliseren. 

Teamontwikkeling is met elkaar leren en verbeteren en team coaching biedt dan een uitkomst. Het team committeert zich gezamenlijk aan een doel, werkt aan onderlinge relaties en vertrouwen, leert elkaars kwaliteiten beter in te zetten en lost (eventuele) onderliggende conflicten op.

In team coaching komen individuele teamleden aan bod, maar de focus ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Dié zijn onderwerp van gesprek.

  • Vergroten van de daadkracht en energie van het team, dat bijvoorbeeld door tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt;
  • Bevorderen van het onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team;
  • Verbeteren van de  teamcommunicatie- en dynamiek door elkaars werkstijlen te begrijpen en te werken aan hoe de communicatiestijlen kunnen worden aangepast;
  • Bouwen van een gezond team door welzijnsrisico’s, zoals burn-out, psychologische veiligheid en mentale gezondheid, te identificeren en verbeteren;
  • Het in kaart brengen van de kwaliteiten van het team en van de individuele teamleden. Met individuele coaching kunnen de teamleden zich vervolgens verder ontwikkelen.

Individuele coaching

Individuele coaching om aan de slag te gaan met het energie- en stressniveau, vitaal op de werkvloer, werk-en privé balans en andere ontwikkel vraagstukken.

Team dagen

Merk je dat jouw team behoefte heeft om even helemaal uit de werkende context te stappen? Dat er behoefte is aan lol, ontspanning en even buiten te zijn in de natuur?

Op ’t Soete Zod organiseer ik samen met Jan Jaap teamdagen, waarbij samenwerken en verbinding centraal staan. ’t Soete Zod is een stuk ruige natuur in het vechtplassengebied tussen Amsterdam en Utrecht.

Oplaad dagen- en weekenden

Opladen in de natuur, midden in de randstad.

Vrijdagavond 5 uur kom je aangereden. Verwelkomd met een kopje thee en een rondleiding over het land. Jij zoekt zelf een plekje waar jouw tent komt te staan.
Tijdens het kampvuur ontmoet je de andere deelnemers, een groep die ook behoefte heeft aan wat vertraging en genieten van de natuur.

Het weekend is voor jou. Een weekend waar je mag zijn wie je bent en mag doen waar je zin in hebt.

In de dagen wisselen stilte, rust, plezier en avontuur elkaar af. Alle programmaonderdelen vinden plaats in de natuur. Onze ervaring is dat de natuur de verbinding met jezelf versterkt.

Samen zorgen we voor een weekend waar iedereen uithaalt wat die nodig heeft.

Aanmelden kan via de website van ’t Soete Zod: 

3 stappen

Kennismaking

De organisatievraag en de rol die coaching hierin kan spelen wordt
besproken.

Trajectvoorstel

Het is een op maat gemaakt plan waarin de doelen zijn bepaald en de
activiteiten om deze te realiseren.

Let's go!

Gezamenlijk aan de slag met de groei en ontwikkeling van de medewerkers
en teams.

© Copyright 2021 Inkijkje. All right reserved.