Het aanbod

Teamontwikkeling is met elkaar leren en verbeteren en team coaching biedt dan een uitkomst. Het team committeert zich gezamenlijk aan een doel, werkt aan onderlinge relaties en vertrouwen, leert elkaars kwaliteiten beter in te zetten en lost (eventuele) onderliggende conflicten op.

Team coaching

Merk je dat een systeem in jouw team ontbreekt waardoor taken, doel en prioriteiten niet altijd helder zijn? Of wil je de samenwerking tussen jou en je collega’s soepeler laten verlopen zodat ieder teamlid meer plezier, effectiviteit en efficiëntie ervaart?  

In team coaching komen individuele teamleden aan bod, maar de focus ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden. Dié zijn onderwerp van gesprek.

  • Vergroten van de daadkracht en energie van het team, dat bijvoorbeeld door tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt;
  • Bevorderen van het onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team;
  • Verbeteren van de  teamcommunicatie- en dynamiek door elkaars werkstijlen te begrijpen en te werken aan hoe de communicatiestijlen kunnen worden aangepast;
  • Bouwen van een gezond team door welzijnsrisico’s, zoals burn-out, psychologische veiligheid en mentale gezondheid, te identificeren en verbeteren;
  • Het in kaart brengen van de kwaliteiten van het team en van de individuele teamleden. Met individuele coaching kunnen de teamleden zich vervolgens verder ontwikkelen.

Individuele coaching

Coachtraject om aan de slag te gaan met vragen zoals: Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk? Wat is de vervolgstap in mijn loopbaan? Hoe krijg ik meer rust in het hoofd? Hoe kan ik de juiste mindset creëren? Hoe zorg ik voor een betere balans?

Teamdagen

Merk je dat jouw team behoefte heeft om even helemaal uit de werkende context te stappen? Dat er behoefte is aan lol, ontspanning en even buiten te zijn in de natuur?

Op ’t Soete Zod organiseren we teamdagen, waarbij samenwerken en verbinding centraal staan.

Luisteren naar je eigen fluisteringen

Een weekend offline in de wilde natuur.

Vrijdagavond 5 uur kom je aangereden. Verwelkomd met een kopje thee en een rondleiding over het land. Jij zoekt zelf een plekje waar jouw tent komt te staan.
Tijdens het kampvuur ontmoet je de andere deelnemers, een groep die ook behoefte heeft aan wat vertraging, verdieping en te genieten van de natuur.

Het weekend is voor jou. Een weekend waar je mag zijn.

In de dagen wisselen stilte, rust, plezier en avontuur elkaar af. Alle programmaonderdelen vinden plaats in de natuur. Onze ervaring is dat de natuur de verbinding met jezelf versterkt.

Samen zorgen we voor een weekend waar iedereen uithaalt wat die nodig heeft.

Aanmelden kan via de website van ’t Soete Zod: 

3 stappen

Kennismaking

De organisatievraag en de rol die coaching hierin kan spelen wordt
besproken.

Trajectvoorstel

Het is een op maat gemaakt plan waarin de doelen zijn bepaald en de
activiteiten om deze te realiseren.

Let's go!

Gezamenlijk aan de slag met de groei en ontwikkeling van de medewerkers
en teams.

© Copyright 2021 Inkijkje. All right reserved.