Je team vindt het belangrijk om succesvol te zijn, spreek hier ook je waardering over uit. Jouw medewerkers zijn je grootste goed, dus behandel ze ook zo!

Het uitspreken van waardering of het geven van een compliment, het is ontzettend fijn om te krijgen, want het betekent dat je van betekenis bent. Het boost je zelfvertrouwen en productiviteit, versterkt de onderlinge band en maakt vaak dat je meer plezier krijgt in wat je doet.

Hoe bewust ben je bezig met het erkennen en waarderen van je mensen? Hoe bewust
spreek jij je waardering uit en geef je hen het gevoel dat zij de sleutel zijn tot het succes?

Nu beantwoord je deze vraag waarschijnlijk met: ‘regelmatig’ of ‘vaak genoeg’. En als je dan
even heel eerlijk naar jezelf bent, check je regelmatig of dat ook zo wordt ervaren door de
mensen om je heen?

Ik daag je uit om samen met je team een moment van stilstand te creëren en elkaar
waardering en erkenning te geven. Schrijf voor iedere collega een briefje met complimenten
en deel deze uit. Peer-to-peer waardering werkt versterkend en verbetert de werksfeer!