Geen enkele organisatie kan het zich veroorloven een angstcultuur te hebben en toch voelt niet iedere medewerker zich veilig op de werkvloer.

Maar wat is psychologische veiligheid op de werkvloer? Psychologische veiligheid betekent dat medewerkers goed kunnen inschatten wat hun input bijbrengt in een team en welke reacties ze kunnen verwachten.

Een onbevreesde organisatie is niet alleen een betere omgeving voor werknemers, maar ook een omgeving waarin innovatie, groei en prestatie stevig voet aan de grond hebben.

Positieve emoties openen juist onze blik. Als we lekker in ons vel zitten, staan we meer open voor nieuwe kennis, zien we meer kansen enoplossingen en zijn we creatiever. Mensen die zich veilig voelen op hun
werk, durven meer te proberen en leren meer. Zo ontwikkelen zij zich door die psychologische veiligheid op het werk beter en leveren betere prestaties dan medewerkers die zich onveilig voelen.

Door transparant met elkaar in gesprek te blijven en duidelijk te zijn over welke richting de organisatie opgaat, zorg je ervoor dat medewerkers meer een gevoel van betrokkenheid hebben, het gevoel hebben dat ze beter weten wat er gebeurt, wat weer bijdraagt aan de psychologische veiligheid.

Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers zich veilig voelen op de werkvloer?