Nu we in ‘het nieuwe normaal’ zitten, neemt de aandacht af, maar vergroten de mentale klachten. Aan jou de taak om hiermee aan de slag te gaan!

De afgelopen twee jaar is er veel aandacht geweest voor de medewerkers en hun mentale gezondheid. Doordat veel mensen weer gedeeltelijk op kantoor werken, merken we dat er weer andere thema’s hogerop de agenda staan dan mentale gezondheid.

Regelmatig spreek ik medewerkers die zichzelf twee jaar op standje overleven hebben gezet en merken dat nu alle stress van de afgelopen tijd eruit komen. Dit uit zich in een slechte nachtrust, prikkelbaarheid, onvoldoende overzicht hebben in het werk, verslechterde concentratie en het vergeten van dingen. Het is dus van belang om als werkgever en leidinggevende nauw betrokken te blijven bij de mentale gezondheid van je medewerkers.

Door middel van assessments maak ik samen met Opteamize inzichtelijk hoe het gaat op individueel-en teamniveau op het gebied van mentale gezondheid en psychologische veiligheid bij jou in het team. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om aan de hand van de thema’s groep sessies te laten plaatsvinden.

Hoe gaat het met jou team op het gebied van mentale gezondheid en hoe begeleid jij je medewerkers wanneer het wat minder gaat met hen?